poniedziałek, 16 listopada 2015

Ćwiczenia 6: porządki cz. 1

Zadania

 1.  Niech funkcja \(\varphi: P(\NN \times \NN) \to P(\NN \times \NN)\) będzie taka, że
  \[ \varphi(r) = \bigcap \{ r^n \mid n > 0 \}. \]
  Niech Z to rodzina relacji zwrotnych w \(\NN\). Znaleźć \(\varphi(Z)\).
 2. (Utajnione) Zadanie z kartkówki.
 3. Podać przykład zbioru częściowo uporządkowanego z dwoma elementami maksymalnymi, jednym minimalnym, bez elementu najmniejszego i z takim czteroelementowym antyłańcuchem, który jest ograniczony z góry, ale nie ma kresu górnego.
 4. Rozpatrzmy częściowe uporządkowanie zbioru \(\{0,1\}^{\NN}\) takie, że
  \[ f \leq g \hbox{ wtw. }\forall x (f(x) \leq g(x)). \]
  a) Czy ten porządek jest liniowy?
  b) Czy istnieje w nim łańcuch nieskończony?
  c) Czy istnieje w nim antyłańcuch nieskończony?
  d) Czy ma element maksymalny, minimalny, najmniejszy, największy?
 5. Czy zbiór \(\{01^n \mid n \in \NN\}\) ma kres górny (dolny) w zbiorze \(\{0,1\}^{\NN}\) uporządkowanym leksykograficznie?
 6. Czy zbiór \(\{0^n1 \mid n \in \NN\}\) ma kres górny (dolny) w zbiorze \(\{0,1\}^{\NN}\) uporządkowanym leksykograficznie?
Warianty - do przemyślenia w domu dla chętnych
 1. Zadanie 1 dla rodziny relacji przechodnich, symetrycznych, antysymetrycznych, ...
 2. Zadanie 1: znaleźć \(\varphi^{-1}(Z)\).
 3. Zadanie 4: jaki dostaniemy porządek, gdy utożsamimy ciągi zerojedynkowe z funkcjami charakterystycznymi podzbiorów liczb naturalnych?

Praca domowa

Zadania 351 i 353.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz