poniedziałek, 30 listopada 2015

Ćwiczenia 8: moce cz. 1

Zadania

  1. Pokazać, że \( (A^B)^C \sim A^{B \times C}\).
  2. Znaleźć moc zbioru skończonych podzbiorów \(\NN\).
  3. Znaleźć moc zbioru ciągów liczb wymiernych stałych od pewnego miejsca.
  4. Znaleźć moc zbioru funkcji z \(\NN\) do \(\NN\).
  5. Znaleźć moc zbioru funkcji niemalejących z \(\NN\) do \(\NN\).

Praca domowa

Zadania 262 i 327.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz