poniedziałek, 5 października 2015

Ćwiczenia 1: rachunek zbiorów, zbiór potęgowy

Zadania

 1. Przypuśćmy, że zbiór A ma n elementów, a zbiór B ma n elementów. Ile elementów mają zbiory \(A \cup B\), \(A \cap B\), \(A - B\)?
 2. Czy dla dowolnych zbiorów \(A\), \(B\), \(C\) zachodzą równości:
  a) \(A - (B \cup C) = (A - B) - C\),
  b) \(A - (B - C) = (A - B) \cup C\),
  c) \((A \cup B \cup C) - (A \cup B) = C\),
  d) \( A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \)?
 3. Sprawdzić, czy dla dowolnych zbiorów w \(A\), \(B\), \(C\) zachodzi następująca implikacja:
  a) jeśli \( A - B = B - A \), to \( A = B\),
  b) jeśli \(A \cup B = C\), to \(C - B = A - B\),
  c) jeśli \(C - B \subseteq C - A\), to \(A \subseteq B\).
 4. Zbadać, czy dla dowolnych \(A\), \(B\) zachodzi:
  a) \(P (A \cup B) = P(A) \cup P(B)\),
  b) \(P (A \cap B) = P(A) \cap P(B)\).
 5. Która z implikacji jest prawdziwa dla dowolnych zbiorów \(A\), \(B\):
  \[ A \subseteq B \hbox{ wtw. } P(A) \subseteq P(B) ? \]

Praca domowa

 1. Czy dla dowolnych zbiorów A, B, C zachodzi równoważność:
  \[ A \cap B = A  \hbox{ wtw. } A \cup B \cup C = (C-A) \cup B. \]
 2. Dla każdej z poniższych implikacji sprawdź, czy jest ona prawdziwa:
  a) \(A \cup B \subseteq A \cup C \to A - C \subseteq A - B\),
  b) \(A \cap B \subseteq A \cap C \to A - C \subseteq A - B\).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz