poniedziałek, 19 października 2015

Ćwiczenia 3: iloczyn kartezjański, funkcje

Zadania

 1.  Kiedy \(A \times B = B \times A\)?
 2. Czy dla dowolnych niepustych rodzin \(\mathcal{A}\) i \(\mathcal{B}\) zachodzi:
  a) \(\bigcap \mathcal{A} \times  \bigcap \mathcal{B} = \bigcap \{ \alpha \times \beta \mid \alpha \in  \mathcal{A}, \beta \in  \mathcal{B}\}\),
  b) \(\bigcup \mathcal{A} \times  \bigcup \mathcal{B} = \bigcup \{ \alpha \times \beta \mid \alpha \in  \mathcal{A}, \beta \in  \mathcal{B}\}\)?
 3. Ile jest funkcji, funkcji częściowych, funkcji różnowartościowych, funkcji na
  a) \(\emptyset \to \emptyset\),
  b) \(\emptyset \to \{ \cdot \}\),
  c) \(\{ \cdot \}\to \emptyset\),
  d) \(\{ \cdot \}\to \{ \cdot \}\),
  e) \(\{ \cdot, \square \}\to \{ \cdot \}\),
  f) \(\{ \cdot \}\to \{ \cdot, \square \}\)?
 4. Podać przykład \(f : A \to B\), \(X \subseteq A\), \(Y \subseteq B\) takich, że
  a) \(f^{-1}(f(X)) \neq X\),
  b) \(f(f^{-1}(Y)) \neq Y\).
 5. Niech \(F : \NN^{\NN} \to P(\NN)\) będzie taka, że \(F(f) = f^{-1}(\{1\})\).
  a) Czy \(F\) jest różnowartościowa?
  b) Czy \(F\) jest na \(P(\NN)\)?

Praca domowa

Zadanie 132 i zadanie 103 ze zbioru zadań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz